78
Headphones icon INFOLINIA +48 22 633 90 90 FAQ

Polityka prywatności

GANZ SECURITY

Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy dotyczące ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwane RODO.

Twoja prywatność jest dla nas ważna dlatego dokładamy wszelkich starań by chronić zbierane przez nas dane osobowe. Poniżej wyjaśniamy jakie dane osobowe zbieramy, w jakich celach i jak są one przez nas wykorzystywane. Zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka CBC (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rydygiera 8 bud.17, 01-793 Warszawa, NIP: 5222185072.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Rydygiera 8 bud.17, 01-793 Warszawa lub pisząc na uruchomiony specjalnie w tym celu adres e-mail: rodo@cbcpoland.pl.

Jakie dane o Tobie zbieramy i jak długo je przetwarzamy?

Dane, które przetwarzamy to informacje, które przekazałeś/aś nam z własnej woli. Jednakże w niektórych przypadkach przetwarzamy dane osobowe, które otrzymaliśmy w związku z relacją biznesową z firmą, w której pracujesz lub jesteś jej współpracownikiem. Dotyczy to w szczególności kontaktów pozyskanych w trakcie organizowanych przez nas wydarzeń tj.: szkolenia GANZ CCTV Workshop, konferencje, seminaria, dni otwarte itp. Twoje dane pozyskujemy w toku relacji z Tobą, jak również na podstawie informacji, które otrzymujemy od podmiotów trzecich (np. od Dealerów i Dystrybutorów CBC), m.in. w trakcie obsługi i realizacji wspólnych Projektów.

Twoje dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp. Jeśli chcesz ograniczyć przetwarzanie tych informacji zapoznaj się z pkt. „Polityka w zakresie plików „cookies” i postępuj zgodnie z informacjami w nim zawartymi.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą formularzy zamieszczonych na naszej stronie internetowej, telefonu, poczty email lub rejestrując się do newslettera, przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, numer telefonu itp. Dane te będą przetwarzane w celu komunikacji biznesowej. Podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda, chęć nawiązania współpracy (działania zmierzające do zawarcia umowy), jak również nasze usprawiedliwione interesy (udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie, sporządzenie i wysłanie oferty naszych produktów i rozwiązań, realizacja usługi serwisowej).

Dane zbierane w związku ze współpracą biznesową

Kiedy wchodzisz z nami w relację biznesową, możemy zbierać i przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: Twoje imię i nazwisko, firmę z którą jesteś powiązany/a oraz Twoje stanowisko, Twoje dane kontaktowe, takie jak adres Twojej firmy, numery telefonów i adresy email, Twój udział w naszych wydarzeniach takich jak szkolenia, konferencje, seminaria, dni otwarte itp., dane dotyczące naszej komunikacji z Tobą; Twoje zainteresowania oferowanymi przez nas produktami i rozwiązaniami.

W jaki sposób i w jakich celach wykorzystujemy Twoje dane?

Twoje dane mogą być przetwarzane w następujących celach:
– zarządzanie naszymi relacjami,
– komunikacja,
– przesyłanie newsletterów o naszych produktach, usługach lub promocjach, przesyłanie informacji handlowych, za Twoją zgodą,
– realizacja i zarządzanie kontaktami z firmą, z którą jesteś powiązany/a,
– do wykonania umowy, bez względu na jej postać czy formę lub działań podjętych przed zawarciem umowy, kiedy zamawiasz oferowane przez nas produkty i/lub rozwiązania,
– zapewnienia zgodności z obowiązkami prawnymi, włącznie z obowiązkiem ujawnienia danych sądom i organom,
– w celach statystycznych, gdyż używamy zautomatyzowanych narzędzi by prowadzić badania statystyczne dotyczące ogólnych trendów obejmujących oferowane przez nas produkty i rozwiązania. By móc prowadzić nasze badania, możemy łączyć i analizować różne rodzaje danych. W takiej sytuacji wykorzystujemy wyłącznie dane zagregowane i nie wykorzystujemy nazwisk, adresów email ani innych informacji pozwalających na bezpośrednią identyfikację.

Usługi newsletter

Nasze „newslettery” i „wiadomości techniczne” z założenia są skierowane do klientów biznesowych (firm i innych instytucji). Większość z nich zawiera informacje handlowe. Jeżeli występujesz w imieniu firmy lub instytucji, którą reprezentujesz, jesteś naszym klientem biznesowym, kontrahentem (Partnerem Technologicznym, Autoryzowanym Integratorem) lub Dystrybutorem wiedz, że możemy kierować do Twojej organizacji, na podany przez Ciebie adres korespondencji lub poczty elektronicznej informację o naszych produktach i rozwiązaniach bez względu na wyrażoną zgodę, na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Adresy służbowe czy firmowe traktujemy jako należące do firmy, którą reprezentujesz. Szanując wspólne relacje biznesowe zapewniamy Ci możliwość rezygnacji z otrzymywania tych informacji w ten sam sposób, jak w przypadku osób fizycznych. Korzystając z tego prawa firma lub instytucja, którą reprezentujesz zostanie wypisana z usługi newsletter’a, a Twoje dane zostaną usunięte. Oferta naszych produktów i rozwiązań może jednakże trafić do Twojej organizacji w związku z realizacją naszych prawnie usprawiedliwionych interesów lub w ramach procesów towarzyszących zawarciu lub wykonywaniu umów.

W oparciu o jakie podstawy prawne przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Twoje dane osobowe przetwarzamy:
– w oparciu o Twoją zgodę. Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie poprzez zastosowanie się do szczegółowych informacji odnośnie czynności przetwarzania, na które wyraziłeś/aś zgodę lub poprzez skontaktowanie się z nami pod adres e-mail: rodo@cbcpoland.pl
– na podstawie naszych uzasadnionych interesów lub też interesów stron trzecich. Przetwarzając Twoje dane osobowe na podstawie naszych uzasadnionych interesów lub interesów stron trzecich, będziemy podejmować właściwe działania by zabezpieczyć Cię przed możliwymi szkodami. Nasze uzasadnione interesy mogą obejmować np. cele marketingowe (promocję naszych produktów i rozwiązań). By dowiedzieć się więcej na temat tych interesów, zobacz wymienione wyżej cele, dla których przetwarzamy dane osobowe.
– na podstawie zawartej umowy w celu niezbędnym do jej wykonania lub na podstawie działań zmierzających do jej zawarcia.

Komu przekazujemy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe lokalnie na terytorium Polski. Jednakże, jako oddział międzynarodowego koncernu CBC Group niektóre z naszych działań biznesowych mogą być realizowane również (np. w celu uzyskania większej wydajności) poprzez przetwarzanie lub konsolidację informacji o Tobie w scentralizowanych bazach danych i systemach zlokalizowanych w wybranych lokalizacjach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W rezultacie część Twoich danych może być przekazana innym podmiotom. Jednakże, każdy nasz partner, któremu powierzymy przetwarzanie Twoich danych osobowych, lub któremu udostępnimy Twoje dane osobowe będzie je przetwarzać w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania, inny instrument prawny lub w związku koniecznością realizacji umowy, porozumienia lub współpracą i wyłącznie w granicach określonych przez prawo.
Dochowamy staranności, aby zbieranie, otrzymywanie, używanie, udostępnianie lub inne operacje na Twoich danych osobowych odbywały się  zgodnie z obowiązującym prawem, niniejszą polityką prywatności oraz naszymi wewnętrznymi procedurami i standardami. W CBC (Poland) Sp. z o.o. posiadamy rygorystyczne standardy w zakresie dostępu do danych i ich przetwarzania. Tylko grupa upoważnionych lub autoryzowanych pracowników CBC (Poland) Sp. z o.o. będzie posiadać dostęp do Twoich danych z racji konieczności posiadania takiego dostępu (administrator IT, personel sprzedażowy i marketingowy, personel działu technicznego i serwisu, księgowość).  Wszystkie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania Twoich danych osobowych zostały zobowiązane do zachowania poufności. Z zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych komukolwiek poza CBC (Poland) Sp. z o.o. Możemy jednak przekazać Twoje dane osobowe zaufanym stronom trzecim, które realizują dla nas funkcje biznesowe lub świadczą nam inne usługi (kierowcy, kurierzy, poczta itp.). Takie strony trzecie będą zobowiązane do odpowiedniej ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa. Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane odpowiednim władzom, gdy wynika to z przepisów prawa (np. by uniknąć przestępstwa lub oszustwa, by spełnić orzeczenie sądu albo inny obowiązek prawny sądu lub organu).
Twoje dane osobowe nie będą transferowane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony Twoich danych.

Jakie środki bezpieczeństwa chronią Twoje dane?

Zobowiązujemy się właściwie chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami tak, aby chronić dane przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem. Pamiętaj, że Twoje dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi (w tym podatkowymi, księgowymi) oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jakie prawa Tobie przysługują?

W każdym momencie masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz możliwość ich aktualizacji i zmiany. Możesz zrealizować również wszelkie inne prawa jakie posiadasz na mocy obowiązujących przepisów, a w szczególności prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz również prawo do sprzeciwu względem pewnych rodzajów przetwarzania Twoich danych osobowych, jak również w wypadku, gdy prosiliśmy o Twoją zgodę, na wycofanie tej zgody w każdym czasie. Wymienione prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach – np. kiedy możemy wykazać, że jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania Twoich danych. Jeśli pragniesz skorzystać z należnych Ci praw, wszystko co musisz zrobić to przesłać odpowiednią informację pod adres: rodo@cbcpoland.pl. Musisz pamiętać, że możemy wystąpić o dodatkowe informacje w celu ustalenia Twojej tożsamości.

Zawsze możesz się z nami skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub skarg w odniesieniu do niniejszej Polityki prywatności. Jednakże, jeśli wciąż masz jakiekolwiek nierozwiązane wątpliwości, masz prawo do złożenia zażalenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka w zakresie plików „cookies”

Korzystając z serwisu www.cbcpoland.pl oraz www.cortrol.eu/pl akceptujesz Regulamin plików „cookies”.
Pliki „cookies” to niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez stronę internetową, zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym, z którego korzysta odwiedzjący. Zawierają one informacje umożliwiające gromadzenie wiedzy o sposobie korzystania ze strony www.cbcpoland.pl i www.cortrol.eu/pl oraz zapamiętywanie ustawień wybranych przez odwiedzającego, np.: język w jakim wyświetlana jest strona; region, z którego pochodzi odwiedzający; format, w jakim wyświetla się strona; czas trwania sesji; monitorowanie ruchu na stronie internetowej na potrzeby analityki danych.

Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu dostosowania strony internetowej do Twoich preferencji. Zarządzanie plikami „cookies” jest możliwe poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki internetowej, z której korzystasz wchodząc na stronę www.cbcpoland.pl oraz www.cortrol.eu/pl. Pamiętaj, że nie mamy wpływu na domyślne ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Większość popularnych przeglądarek internetowych umożliwia jednak zmianę ustawień dotyczących obsługi „cookies”, w szczególności blokowanie automatycznej obsługi plików „cookies” w przeglądarce internetowej. Odpowiednie informacje na ten temat są dostępne w ustawieniach używanej przez Ciebie przeglądarki internetowej.

Zmiany w Polityce prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może podlegać modyfikacjom. Wszelkie zmiany będziemy publikować na naszej stronie internetowej.